POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
im. Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej                                                    Świdnik, 01.07.2010.

im. Zygmunta Puławskiego

21- 045 Świdnik, ul. Szkolna 1

tel.: 081/751-26-71; fax: 081/759-11-53

e-mail: pcez@swid.pl

www.pcez.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4 ust. 8. ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)  z późniejszymi zmianami, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, ul. Szkolna 1.

2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa ułożenia kostki brukowej na terenie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego - ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik

3. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

4. Uwagi.

Cała potrzebna ilość kostki brukowej jest już zakupiona przez PCEZ.

5. Termin składania ofert cenowych: do 10 lipca 2010 r.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI!

 

© 2008-2010 PCEZ ŚWIDNIK. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.