POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
im. Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

1 lipca 2019 r.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik
tel. 81 751 26 71 wew. 21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA WRAZ Z ROZŁADUNKIEM ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA STOŁÓWKI INTERNATU POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W ŚWIDNIKU (2019 / 2020)

-1. 567712-N-2019BZP.pdf (ogłoszenie o zamówieniu)
2. SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia i załączniki 2-6)
3. załączniki nr 1 do SIWZ (zip)
4. zbiorcze zestawienie ofert z dnia 9 lipca 2019 r.
5. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 1 sierpnia 2019 r.

 

 

© 2008-2010 PCEZ ŚWIDNIK. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.