POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
im. Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

2 sierpnia 2018 r.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik
tel. 81 751 26 71 wew. 21

Postępowane o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą "Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem artykułów żywnościowych dla stołówki Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku".

ogłoszenie o zamówieniu BZP
SIWZ
załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2 - wzór oferty
załącznik nr 3 - pakiet I
załącznik nr 3 - pakiet II
załącznik nr 3 - pakiet III
załącznik nr 3 - pakiet IV
załącznik nr 3 - pakiet V
załącznik nr 3 - pakiet VI
załącznik nr 3- pakiet VII
załącznik nr 3 - pakiet VIII
załącznik nr 3 -pakiet IX
załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
załącznik nr 5 - grupa kapitałowa
załącznik nr 6 - wzór umowy
10.08.2018 - pismo w sprawie zmian i wyjaśnienie
10.08.2018 - załącznik nr 2 - wzór oferty (zmieniony)
13.08.2018 - zbiorcze zestawienie ofert
24.08.2018 - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy pakietów I-II, V-IX
27.08.2018 - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (dotyczy pakietów III-IV)

 

© 2008-2010 PCEZ ŚWIDNIK. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.