POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
im. Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

2 listopada 2018 r.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik
tel. 81 751 26 71 wew. 21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWY

"Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem, sprzętu biurowego i multimedialnego, wyposażenia pracowni zawodowych – laboratoriów informatycznych, komputerów przenośnych i serwerów, oprogramowania serwerowego i biurowego (Office), projektorów i telewizorów"


- ogłoszenie o zamówieniu publicznym w BZP UZP
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 - zadanie 1
Załącznik nr 1 - zadanie 2
Załącznik nr 1 - zadanie 3
Załącznik nr 1 - zadanie 4
Załącznik nr 1 - zadanie 5
Załącznik nr 1 - zadanie 6
Wyniki testów dla kart graficznych z dnia 02.11.2018 r.
Wyniki testów dla procesorów z dnia 02.11.2018 r.
Pytania i odpowiedzi z dnia 09.11.2018 r.
Pytania i odpowiedzi z dnia 13.11.2018 r. Zmiana terminu składania ofert!
Zbiorcze zestawienie ofert oferowanych dnia 16.11.2018 r. o godz. 12:10
Informacja dotycząca wyboru oferty w cz. 1 i unieważnienia w cz. 3 z dnia 21.11.2018 r.
Informacja dotycząca wyboru oferty w cz. 4, 5, 6 z dnia 7.12.2018 r.
 
Informacja dotycząca sprostowania wyboru oferty w cz. 4 z dnia 11.12.2018 r.
Informacja dotycząca zmiany wykonawcy w cz. 5 z dnia 15.12.2018 r.
Informacja dotycząca wyboru oferty w cz. 2 z dnia 4.01.2019 r.

Przetarg na dostawy w zakresie:
- części 1-3 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(RPLU.12.04.00-06-0010/17)
,
- części 4-6 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(
RPLU.13.06.00-06-0019/16).


 

© 2008-2010 PCEZ ŚWIDNIK. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.