POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
im. Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

6 luty 2020 r.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik
tel. 81 751 26 71 wew. 21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Realizacja szkoleń specjalistycznych dających dodatkowe kwalifikacje, zwiększających szanse na rynku pracy dla uczniów oraz podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku objętych wsparciem w projekcie „Wykształceni zawodowcy”.

- Ogłoszenie BZP UZP
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- Załączniki do SIWZ
- Zbiorcze zestawienie ofert z 14.02.2020
- Informacja o unieważnieniu z 5.03.2020

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(RPLU.12.04.00-06-0010/17

 

 

© 2008-2010 PCEZ ŚWIDNIK. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.