POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
im. Zygmunta Puławskiego
w ¦widniku

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

6 czerwca 2018 r.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w ¦widniku
ul. Szkolna 1, 21-045 ¦widnik
tel. 81 751 26 71 wew. 21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE "Roboty remontowe pomieszczeń na II piętrze budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku oraz remont instalacji elektrycznej wraz z budową instalacji fotowoltaicznej dla budynku Centrum Kształcenia Praktycznego PCEZ w Świdniku w związku z realizacją projektu pt. Rozwój infrastruktury szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat Świdnicki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

- ogłoszenie o zamówieniu publicznym w BZP UZP
Ogłoszenie
SIWZ
Zał±cznik 1 cz. 1 i 2
Zał±cznik nr 6
Pismo - pytania i odpowiedzi z dnia 20.06.2018
Zbiorcze zestawienie ofert otwartych dnia 22 czerwca 2018 r. o godz. 13:20
Unieważnienie postępowania w czꜶci nr 1 - 27.06.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w czę¶ci nr 2 - 10.07.2018


 

© 2008-2010 PCEZ ¦WIDNIK. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.