POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
im. Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

15 lutego 2019 r.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik
tel. 81 751 26 71 wew. 21

Publiczne zaproszenie do składania ofert na usługi społeczne

„Realizacja szkoleń specjalistycznych dających dodatkowe kwalifikacje, zwiększających szanse na rynku pracy dla uczniów oraz podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku objętych wsparciem w projekcie „Wykształceni zawodowcy” w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe.

- Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
- Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu
- Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu
- Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu
- Załącznik nr 4a do Ogłoszenia o zamówieniu
- Załącznik nr 4b do Ogłoszenia o zamówieniu
- Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu
- Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu
- Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu
- Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 26.02.2019
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach nr 1 i 8 z dnia 11.03.2019
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach nr 2 i 3 z dnia 25.03.2019

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(RPLU.12.04.00-06-0010/17

 

 

© 2008-2010 PCEZ ŚWIDNIK. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.