POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
im. Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

20 lipca 2018 r.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik
tel. 81 751 26 71 wew. 21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE

"Roboty remontowe pomieszczeń na II piętrze budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku w związku z realizacją projektu pt. Rozwój infrastruktury szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat Świdnicki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPLU.12.06.00-06-0016/16)"
(numer postępowania: 3)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w BZP UZP
BZP592325-N-2018 (ogłoszenie o zamówieniu)
SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 2-5 oraz 7-9)
Załącznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ)
Załącznik nr 6 (wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert otwartych dnia 6 sierpnia 2018 r. o godz. 13:20
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 14 sierpnia 2018 r.

 

© 2008-2010 PCEZ ŚWIDNIK. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.