POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
im. Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

21 stycznia 2019 r.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik
tel. 81 751 26 71 wew. 21

Publiczne zaproszenie do składania ofert na usługę społeczną
"ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWEJ I RESTAURACYJNEJ NA POTRZEBY DWÓCH WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA102-049043"

- Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
- IWZ Załącznik nr 1 do ogłoszenia o usłudze społecznej
- Załącznik nr 1 do IWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
- Załącznik nr 2 do IWZ - Formularz Ofertowy
- Załącznik nr 3 do IWZ - Doświadczenie-wykaz usług
- Załącznik nr 4 do IWZ - Wzór Umowy
- Załącznik nr 5 do IWZ - Propozycja MENU
- Załącznik nr 6A do IWZ - Oświadczenie wykonawcy
- Załącznik nr 6B do IWZ - Oświadczenie wykonawcy
- Załącznik nr 6C do IWZ - Oświadczenie brak powiązań
- Zbiorcze zestawienie ofert (29.01.2019)
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.01.2019)

Projekt pt.: "Podnoszenie kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów PCEZ drogą do rozwoju regionu."
nr 2018-1-PL01-KA102-049043 jest finansowany w ramach programu Erasmus+


 

© 2008-2010 PCEZ ŚWIDNIK. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.