POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
im. Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

23 kwietnia 2019 r.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik
tel. 81 751 26 71 wew. 21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni zawodowych Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku.

Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące części:
Część nr 1 – Dostawa w
yposażenia pracowni lotniczego kształcenia praktycznego,
Część nr 2 – Dostawa obrabiarek sterowanych numerycznie,
Część nr 3 – Dostawa obrabiarek konwencjonalnych,
Część nr 4 – Dostawa wyposażenia spawalni.
 

- Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w BZP UZP
- Ogłoszenie o zamówieniu 540636-N-2019
- SIWZ oraz załączniki nr 2-7
- Załącznik do SIWZ nr 1 część nr 1
- Załącznik do SIWZ nr 1 część nr 2
- Załącznik do SIWZ nr 1 część nr 3
- Załącznik do SIWZ nr 1 część nr 4
- Wyjaśnienia do przetargu 26.04.2019 r.
- Wyjaśnienia do przetargu 30.04.2019 r.
- Zbiorcze zestawienie ofert otwartych dnia 7 maja 2019 r. o godz. 13:30
-  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29 maja 2019 r.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPLU.13.06.00-06-0019/16) -  projekt pt. Rozwój infrastruktury szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat Świdnicki.

 

© 2008-2010 PCEZ ŚWIDNIK. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.