POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
im. Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

24 listopada 2017 r.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik
tel. 81 751 26 71 wew. 21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pt. "Dostawa drukarek i skanerów,
oprogramowania, monitorów interaktywnych oraz zestawów komputerów w związku z realizacją projektu pt.
Rozwój infrastruktury szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat Świdnicki,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

- ogłoszenie o zamówieniu publicznym w BZP UZP

- Ogłoszenie
- SIWZ
- Załącznik nr 1 do SIWZ
- Tabela testowa procesorów CPU PassMark
- Tabela testowa kart graficznych GPU PassMark
- 2017-12-04 Zbiorcze zestawienie ofert
- 2017-12-05 Informacja o wyborze ofert


 

© 2008-2010 PCEZ ŚWIDNIK. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.