Świdnik, 22.08.2013.

 

Informacja o wyborze dostawców artykułów żywnościowych

do stołówki Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku.

 

Adres: ul. Hotelowa 6, 21- 043 Świdnik.

Tel. 81/751- 68- 79;  81/751- 61- 10;  e- mail: internat@pcez.pl

Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku.

W okresie od 5 do 20 sierpnia trwało postępowanie w formie zapytania o cenę, dotyczące zaopatrzenia stołówki w artykuły spożywcze w roku szkolnym 2013/2014.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera podział artykułów żywnościowych na poszczególne pakiety, orientacyjną ilość towaru w każdym asortymencie, częstotliwość oraz terminy dostaw.

Informacje o wyborze oferentów.

Pakiet I- pieczywo.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) wynosi 18.000 zł.

Jako Wykonawca został wybrany „EUROPIEK” Sp. z o. o., ul. Olimpijczyków 48, 21- 007 Mełgiew.

Cena wybranej oferty:           15.128,24 zł.

Oferta z najniższą ceną:         15.128,24 zł.

Oferta z najwyższą ceną:       16.353,87 zł.

 

Pakiet II- artykuły spożywcze.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) wynosi 20.000 zł.

Jako Wykonawca została wybrana Spółdzielnia Pracy Handlowo- Produkcyjna „Społem”, ul. Spółdzielcza 4, 20- 401 Lublin.

Cena wybranej oferty:           18.192,27 zł.

Oferta z najniższą ceną:         18.192,27 zł.

Oferta z najwyższą ceną:       25.094,40 zł.

 

Pakiet III- mięso wieprzowe i wołowe.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) wynosi 9.000 zł.

Jako Wykonawcę wybrano Zakłady Mięsne „Dobrosławów” Henryk Amanowicz, Dobrosławów 43, 24- 100 Puławy.

Cena wybranej oferty:             9.310,35 zł.

Oferta z najniższą ceną:           9.310,35 zł.

Oferta z najwyższą ceną:       11.116,98 zł.

 

Pakiet IV- produkty mięsno- wędliniarskie.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) : 20.000 zł.

Jako Wykonawcę wybrano firmę „Wędlina z Lublina” Michał Staniszewski, ul. Lotnicza 3, 21- 322 Lublin.

Cena wybranej oferty:           16.140,90 zł.

Oferta z najniższą ceną:         16.140,90 zł.

Oferta z najwyższą ceną:       21.575,50 zł.

 

Pakiet V- drób i produkty drobiowe świeże.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) : 10.000 zł.

Jako Wykonawcę wybrano firmę „Grill-Pol” Sylwester Kowalski, ul. Spacerowa, 22- 100 Chełm.

Cena wybranej oferty:             9.797,55 zł.

Oferta z najniższą ceną:           9.797,55 zł.

Oferta z najwyższą ceną:       10.572,97 zł.

 

Pakiet VI- warzywa i owoce.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) : 12.000 zł.

Jako Wykonawcę wybrano Sklep „Warzywko” Danuta Kwiatkowska, ul. Niepodległości 24, 21- 040 Świdnik.

Cena wybranej oferty:           13.022,50 zł.

Oferta z najniższą ceną:         13.022,50 zł.

Oferta z najwyższą ceną:       13.022,50 zł.

 

Pakiet VII- ziemniaki.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) : 10.000 zł.

Jako Wykonawcę wybrano P. Henryka Wójcika, Ksawerówka 13, 21- 060 Fajsławice

Cena wybranej oferty:           4.815 zł

Oferta z najniższą ceną:         4.815 zł.

Oferta z najwyższą ceną:       9.000 .

 

Pakiet VIII- mleko i artykuły mleczarskie.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) wynosi 20.000 zł.

Jako Wykonawca została wybrana Spółdzielnia Pracy Handlowo- Produkcyjna „Społem”, ul. Spółdzielcza 4, 20- 401 Lublin.

Cena wybranej oferty:           19.327,56 zł.

Oferta z najniższą ceną:         19.327,56 zł.

Oferta z najwyższą ceną:       19.774,13 zł.

 

Pakiet IX- ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne i owocowe.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) wynosi 7.000 zł.

Jako Wykonawca została wybrana firma „Iglotex-Łukasz” Sp. z o. o., ul. Władysława Grabskiego 23, 20- 330 Lublin.

Cena wybranej oferty:           5.691 zł.

Oferta z najniższą ceną:         5.691 zł.

Oferta z najwyższą ceną:       6.238,05 zł.

 

Pakiet X- jaja spożywcze.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) wynosi 2.000 zł.

Jako Wykonawca został wybrany „Elmor” Marcin Moryc, ul. Bursaki 6, 20- 150 Lublin. 

Cena wybranej oferty:           1.690,50 zł.

Oferta z najniższą ceną:         1.690,50 zł.

Oferta z najwyższą ceną:       2.300 zł.

Informacja o wynikach postępowania i wyborze dostawców dostępna jest również w biurze intendenta stołówki Internatu P.C.E.Z. w Świdniku przy ul. Hotelowej 6.

Sporządził:

  Leszek Onuszkiewicz