POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
im. Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

29 czerwca 2018 r.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik
tel. 81 751 26 71 wew. 21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE "Roboty remontowe pomieszczeń na II piętrze budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku w związku z realizacją projektu pt. Rozwój infrastruktury szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat Œświdnicki, współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPLU.12.06.00-06-0016/16) (numer postępowania: 2)"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w BZP UZP
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik 1
Załącznik nr 6

Pismo - zmiany z dnia 9 lipca 2018 r.
Załącznik nr 1 - Przedmiar do Pisma z dnia  9 lipca 2018 r.
Załącznik nr 2 - Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia -  9 lipca 2018 r.
Pismo - zmiany z dnia 13 lipca 2018 r.
Załącznik nr 9 RODO do SIWZ - 13 lipca 2018 r.
Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 17 lipca 2018 r.
Unieważnienie postępowania - 20 lipca 2018 r.


 

© 2008-2010 PCEZ ŚWIDNIK. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.