ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w sprawie naboru nauczycieli matematyki,  języka angielskiego
i doradców edukacyjno-zawodowych na potrzeby projektu pn.: „Kompetencje wysokich lotów”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Załącznik